พริกจินดา
POSTED BY Admin | 08 February 2017 |
เจริญเติบโตดีและสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ทรงพุ่มกว้าง ประมาณ 50-60 ซม. ต้นสูงประมาณ 45-60 ซม. ผลมีสี เขียว และสีแดง รสชาติเผ็ดจัด....