พริกกะเหรี่ยง
POSTED BY Admin | 08 February 2017 |
พริกกะเหรี่ยง มีการปลูกกันมากตามแนวชายแดนไทย-พม่า ของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งปลูกในเขตพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร มีการคมนาคมลำบากมาก....