X
thub
เพิ่มสินค้าเข้าสู่ตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
เลือกสินค้าต่อ เข้าสู่ตะกร้าสินค้า
Header Background Header Background

พริกจินดา

พริกจินดาเป็นพริกที่ให้ผลผลิตสูง และมีระยะเก็บเกี่ยวยาวนาน ดังนั้นมันจึงเป็นขวัญใจของเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้มันยังสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าได้ด้วยการนำมาทำเป็นพริกแห้งเพื่อส่งขายได้ เพราะพริกจินดาเมื่อนำมาทำเป็นพริกแห้งจะให้ผลผลิตที่สวยไม่หงิกงอ ด้วยเหตุนี้หากปลูกพริกจินดาและอยากที่จะเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวก็ลองหันมาทำพริกแห้งส่งขายควบคู่กันไปด้วยก็น่าจะเป็นช่องทางเสริมสร้างรายได้ที่ดีอีกช่องทางหนึ่งเลยทีเดียว


เป็นพริกที่มีรสชาติเผ็ดกลาง มีผลโต สีสันสวยงาม โดยเมื่อยามที่ผลยังอ่อนอยู่จะมีสีเขียวแก่ แต่เมื่อแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม เมื่อเก็บผลผลิตแล้วสามารถอยู่ได้นาน ทนทานไม่เหี่ยวง่าย สามารถนำไปประกอบอาหารได้ทุกชนิดตามที่ต้องการ มันจึงเป็นที่ถูกอกถูกใจเหล่าพ่อค้าแม่ค้าและผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจหากจะเห็นเจ้าพริกชนิดนี้ในแทบจะทุกแผงที่ขายผัก ตลอดจนซุปเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้าก็ยังมีพริกจินดามาวางขาย

พริกจินดาเป็นพริกที่ให้ผลผลิตสูง และมีระยะเก็บเกี่ยวยาวนาน ดังนั้นมันจึงเป็นขวัญใจของเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้มันยังสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าได้ด้วยการนำมาทำเป็นพริกแห้งเพื่อส่งขายได้ เพราะพริกจินดาเมื่อนำมาทำเป็นพริกแห้งจะให้ผลผลิตที่สวยไม่หงิกงอ ด้วยเหตุนี้หากปลูกพริกจินดาและอยากที่จะเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวก็ลองหันมาทำพริกแห้งส่งขายควบคู่กันไปด้วยก็น่าจะเป็นช่องทางเสริมสร้างรายได้ที่ดีอีกช่องทางหนึ่งเลยทีเดียว


เป็นพริกที่มีรสชาติเผ็ดกลาง มีผลโต สีสันสวยงาม โดยเมื่อยามที่ผลยังอ่อนอยู่จะมีสีเขียวแก่ แต่เมื่อแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม เมื่อเก็บผลผลิตแล้วสามารถอยู่ได้นาน ทนทานไม่เหี่ยวง่าย สามารถนำไปประกอบอาหารได้ทุกชนิดตามที่ต้องการ มันจึงเป็นที่ถูกอกถูกใจเหล่าพ่อค้าแม่ค้าและผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจหากจะเห็นเจ้าพริกชนิดนี้ในแทบจะทุกแผงที่ขายผัก ตลอดจนซุปเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้าก็ยังมีพริกจินดามาวางขาย

พริกจินดาเป็นพริกที่ให้ผลผลิตสูง และมีระยะเก็บเกี่ยวยาวนาน ดังนั้นมันจึงเป็นขวัญใจของเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้มันยังสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าได้ด้วยการนำมาทำเป็นพริกแห้งเพื่อส่งขายได้ เพราะพริกจินดาเมื่อนำมาทำเป็นพริกแห้งจะให้ผลผลิตที่สวยไม่หงิกงอ ด้วยเหตุนี้หากปลูกพริกจินดาและอยากที่จะเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวก็ลองหันมาทำพริกแห้งส่งขายควบคู่กันไปด้วยก็น่าจะเป็นช่องทางเสริมสร้างรายได้ที่ดีอีกช่องทางหนึ่งเลยทีเดียว