พริิกหยวก
POSTED BY Admin | 21 August 2018 |
พริกหยวก เป็นพืชที่อยู่ในตระกูล Capsicum เนื้อกรอบ ฉ่ำไปด้วยน้ำ สีเข้ม ผิวเป็นมัน รสเผ็ดเล็กน้อย โดยพริกหยวกสีเขียว และสีม่วงจะมีรสขมเล็กน้อย ส่วนสีส้ม และสีเหลืองจะออกรสหวาน ซึ่งจะมีวางขาย ตามท้องตลาดทั่วไปตลอดปี แต่จะชุกที่สุดในช่วง เดือนกรกฎาคม-กันยายน

ลักษณะโดยทั่วไป
 
พริกหยวกเป็นพืชล้มลุก อายุสั้นทรงพุ่มเล็ก มีผลสีเหลืองอมเขียวมีลักษณะเป็นรูปค่อนข้างยาวปลายผลเรียวลง และเปลี่ยนเป็นสีส้มเมื่อแก่ มีรสเผ็ด ไม่มากนัก และมีกลิ่นฉุน  พริกหยวกขึ้นได้กับดินแทบทุกชนิด แต่ชอบดินร่วนปนทราย มีการระบายน้ำได้ดี ไม่ชื้นจนเกินไป พริกหยวกสามารถปลูก  ได้ตลอดปี พันธุ์พริกหยวก ส่วนมากที่ปลูกเป็นพื้นเมืองซึ่งปลูกกันมานาน